Sandėliavimo paskirties pastato Žalgirio g. 112A, Vilniuje, paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą, projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žalgirio g. 112A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.; 0101/0032:1008 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo, numatoma Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Edvinas Kolakauskas, [email protected] 8 698 81829

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Heliovalda“; Žalgirio g. 112A, Vilnius;  [email protected] 8 686 26545

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Mindaugo g. 23A-23, Vilnius, 8 698 81829 (darbo dienomis susitarus iš anksto telefonu). Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti raštu el. paštu: [email protected] iki 2022 m. kovo 25 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. kovo 25 d. nuo 17:00 iki 18.00 val.

Nuotolinio prisijungimo nuoroda meet.google.com/zea-aurr-gym

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-25
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą