Sandėliavimo paskirties pastatų Eišiškių pl. 36, Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Eišiškių pl. 36, Vilnius, kad. Nr. 0101/0079:1561

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija; Komercinės paskirties objektų teritorija; Susisiekimo ir inž. Komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Rekonstruojamo pastato esama paskirtis – sandėliavimo, būsima – sandėliavimo

Naujai stato pastato paskirtis – sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kristina Šimkūnaitė, kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „E SITU“, įm. k. 305828589, Vilniaus g. 4B, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki 2023-01-10, d. d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. Nr. 8 695 46175

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-10, el. paštu: kamile@2Larchitektai.lt, tel. Nr. 8 695 46175

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-01-10 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu kamile@2Larchitektai.lt.

Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExN2M1NmQtZWZhYS00OGU1LWI3YjctOTllZTA0MWZhM2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%2253baca67-cd6f-43b5-a872-2732ea65e8d9%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-07-18

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą