Sandėliavimo paskirties pastatų Eišiškių pl. 36, Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Eišiškių pl. 36, Vilnius, kad. Nr. 0101/0079:1561;

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija; Komercinės paskirties objektų teritorija; Susisiekimo ir inž. Komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Rekonstruojamo pastato esama paskirtis – sandėliavimo, būsima – sandėliavimo;

Naujai statomo pastato paskirtis – sandėliavimo;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julė Bajorūnaitė, jule@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „E SITU“, įm. k. 305828589, Vilniaus g. 4B, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, jule@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki 2022-10-19, d.d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. Nr. 8 695 46175,

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-10-19, el. paštu: jule@2Larchitektai.lt, tel. Nr. 8 695 46175

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-10-19 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu jule@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkxOWU3ZjYtZmYyZi00YTZlLWI0OWUtMWU2MmQ2NDE5NzA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%220ba40050-c4b1-40ca-9147-363d7a44a6a1%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą