Sandėliavimo paskirties pastatų Servečės g. 2, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Servečės g. 2 Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0159:698

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Sandėliavimo paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“ PDV J.Blažiūnaitė, el.paštas: vilniaus@archprojektas.lt, tel. 8 612 16518

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UTIISIB „NORDSPACE“, adr.: Švitrigailos g. 11A, LT-03228 Vilnius, tel: 8 663 56350, info@nordspace.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Kalvarijų g. 1-2.6 Vilnius, tel. 8 612 16518, I-V 10:00 -17:00 iki 2022 11 18

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 lapkričio mėn. 18 d., el paštu: vilniaus@archprojektas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas  bus vykdomas nuotoliniu būdu

2022 11 18 16:00 elektroninėje erdvėje  Microsoft Teams aplinkoje:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmVhMDExOTYtOTgyZC00NWVhLTkzMGItMzBiMWVmZTMyODZi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b983c8e4-4509-4a85-9d59-8dea0d607ecb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsiuntimui: Priedas

2023-01-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą