Santariškių gatvės atkarpos nuo Dangeručio g. iki ir ties žemės sklypu Santariškių g. 84 (kadastro Nr. 0101/0101:1279), Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Santariškių g. 84, Vilnius

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 0101/0101:1282

Dalis sprendinių patenka ir į laisvą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:1282) pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0101:1282) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Simonas Lapėnas, el. p.: info@srp.lt, mob.: +370 5 250 0605

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „A PLIUS LINIJA“, J. Baltrušaičio g. 11 – 122, Vilnius; el. p.: info@erdvusbutai.lt, tel. Nr.: +370 659 11175

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; tel. Nr. +370 5 250 0605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2023 m. kovo 27 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimo data ir laikas: 2023 m. kovo 27 d., 15:00 val.

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją –

https://cutt.ly/H8w0GNc

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-04-07 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą