Šilumos perdavimo tinklų Aukštaičių g. 31, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Aukštaičių g. 31, Vilnius, 0101/0058:166

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Šilumos tinklų paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ projekto vadovas Audrius Pučeta, el. paštas [email protected], +37060076133

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektrinės g. 2, Vilnius, +37052667043,  [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Varnės g. 49, Vilniuje (nuo 9:00 iki 16:00 valandos, prieš atvykstant būtina susiderinti atvykimo laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-03-21 dienos galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu: adresu Varnės g. 49, Vilnius

El. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2023-03-21 dieną nuo 15:00 valandos vaizdo transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MWEyYTRmM2EtMzVlMi00MWFiLTg4ZmMtODk2MGY4ZTI3ZWNj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226b4cafbf-e6b5-430a-b200-63e64e55e72c%22,%22Oid%22:%2280608264-d473-40fe-8994-f48d875cf088%22%7D

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2023-03-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą