Šilumos perdavimo tinklų Lapių g.4, Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Lapių g. 4, Vilnius, Sklypo kad. Nr.: 0101/0031:468 Vilniaus m. k.v.

Nesuformuotas žemės sklypas T.Narbuto g, Vilniaus m. , tarp Lapių g. 4, Sėlių g. 39, Sėlių g.43.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis : kita, naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Šilumos tinklų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto

adresas ir telefono numeris

Galina Michailova, galina.michailova@gmail.com , +370 65050138,

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,

juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, , info@chc.lt , Tel.1840

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Įsrųties g. 8-4, Vilnius, +370 65050138, 15:00 – 19:00 val., iki 2022-09-19

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui

gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2022-09-19, galina.michailova@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Įsrųties g. 8-4, Vilnius, +370 65050138, 2022-09-19 15:00 val.

Nuoroda ir kita informacija susirinkimui:

https://us06web.zoom.us/j/85818802282?pwd=QmhTcW5yTGRmQXhJV0RNMDNqN0FFUT09

Meeting ID: 858 1880

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-09-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą