Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 08308/11 iki ŠK 03308 (S. Stanevičiaus g., Gelvonų g.) Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

X= 6065653; Y= 580950;

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

šilumos tinklų 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: UAB „Jandas“, įgaliotas atstovas Projekto vadovas Marius Račkauskas, el. p. marius.r@jandas.lt, tel. nr. 867783132;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, info@chc.lt, 1840

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Spaudos g. 6 Vilniuje, darbo dienomis 9:00 – 11:00; 13:00-15:00 (iš anksto suderinus tikslų laiką 867783132) taip pat Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-12-05 15 val. motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. p. marius.r@jandas.lt arba raštu (registruotu laišku) adresu Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r. LT-53348

Teikdami pasiūlymus nurodykite:

  • fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, el. pašto adresą (jei pasiūlymai teikti registruotu laišku);
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks 2022-12-05 15 val.  nuotoliniu būdu:

https://us02web.zoom.us/j/2037422731?pwd=QjBkY2RiNkJnWHhzcEx1QldoQnVWUT09

(Meeting ID: 203 742 2731; Passcode: 123)

 

Atsiuntimas: Priedas