Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91100t2 iki ŠK 91106, Žvejų g., Upės g., A. Juozapavičiaus g., Kalvarijų g., Šnipiškių g. Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

 1. Vilnius, Juozapavičiaus g. 13 0101/0032:666
 2. – 0101/0032:664
 3. Vilnius, Juozapavičiaus g. 5 0101/0032:704
 4. Vilnius, Juozapavičiaus g. 7 0101/0032:329
 5. Vilnius, Kalvarijų g. 1 0101/0032:677
 6. Vilnius, Kalvarijų g. 3 0101/0032:1106
 7. Vilnius, Kalvarijų g. 7 0101/0032:241
 8. Vilnius, Šnipiškių g. 3 0101/0032:310

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 1. Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos
 2. Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
 3. Kita. Garažų statiniams eksploatuoti
 4. Kita. Administraciniam pastatui eksploatuoti
 5. Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos
 6. Kita. Komercinės, visuomeninės paskirties objektų teritorijos
 7. Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
 8. Kita. Administracinio, įstaigos, dispečerinės ir garažų statinių kompleksui eksploatuoti

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Šilumos tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Enervektra“ Kazimieras Untulis, k.untulis@enervektra.lt, +370 687 37002

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Elektrinės g. 2, Vilnius, tel. + +370 615 09070, el. paštas  info@chc.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Konstitucijos pr. 23 KC-403, +37068737002, iki 2022-10-10 14 val. darbo dienomis nuo 9-17 val. iš anksto sutarus telefonu, https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2022-10-10 14 val. elektroniniu paštu adresu k.untulis@enervektra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, Microsoft Teams aplinkoje, 2022-10-10 pirmadienį 15 val.

prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIxYWViZjItMTQyYy00YjllLThmZjEtNjE0NjUzZmYwYTg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6715cb9-3527-4691-9c94-57740c95f0dd%22%2c%22Oid%22%3a%22952f5d65-4bca-4f9a-8eb4-ff8ba1908486%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-10-21 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą