Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92262 iki ŠK 92272 (Vokiečių g., Rūdninkų g., Pylimo g., Visų Šventųjų g., Karmelitų g., Arklių g.) Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

X= 6060740; Y= 582799;

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Laisva valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Vokiečių g. 4 – kita;

Vokiečių g. 2 – kita;

Rūdninkų g. (Unik. nr. 4400-2159-0214) – kita;

Mėsinių g. 5 – kita, gyv, teritorijos;

Mėsinių g. 9 – kita, gyv, teritorijos;

Šiualių g. 3 – kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Šiaulių g. 5 – kita, gyv, teritorijos;

Arklių g. 5 – kita, gyv, teritorijos;

Rūdninkų g. 10 – kita, visuomeninės paskirties teritorijos;

Pylimo g. 44 – kita, komercinės paskirties objektų teritorijos, gyv, teritorijos;

Rūdninkų g. 13 – kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Pylimo g. 52 – kita, visuomeninės paskirties teritorijos;

Aušros Vartų g. 7A – kita, visuomeninės paskirties teritorijos, gyv, teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

Visų Šventųjų g. 7 – kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Pylimo g. 56 – kita;

Mėsinių g. 7 – kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

šilumos tinklų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: UAB „Jandas“, įgaliotas atstovas Projekto vadovas Marius Račkauskas, el. p. marius.r@jandas.lt, tel. nr. 867783132;

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, info@chc.lt, 1840

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Spaudos g. 6 Vilniuje, darbo dienomis 9:00 – 11:00; 13:00-15:00 (iš anksto suderinus tikslų laiką 867783132) taip pat Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje www.vilnius.lt.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-12-14 15:00 val. motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. p. marius.r@jandas.lt arba raštu (registruotu laišku) adresu Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r. LT-53348

Teikdami pasiūlymus nurodykite:

  • fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, el. pašto adresą (jei pasiūlymai teikti registruotu laišku);
  • pasiūlymo teikimo datą;
  • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas 2022-12-14 15:00  vyks  nuotoliniu būdu: https://us02web.zoom.us/j/2037422731?pwd=QjBkY2RiNkJnWHhzcEx1QldoQnVWUT09

(Meeting ID: 203 742 2731; Passcode: 123)

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-12-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Atsisiųsti priedą