Šilumos tinklų nuo Saulėtekio al. iki Keramikų g. 4A, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bei esamų ir pavadinimą turinčių gatvių raudonųjų linijų ribose:

Saulėtekio al., Plytinės g., Keramikų g., Vilniaus miestas

Šilumos tinklai rekonstruojami suformuotuose žemės sklypuose adresu:

  1. Saulėtekio al. 36, Vilnius (kad. Nr. 0101/0026:418), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  2. Plytinės g. 17A, Vilnius, (kad. Nr. 0101/0026:213), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  3. Plytinės g. 7A, Vilnius, (kad. Nr. 0101/0026:250), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  4. Plytinės g. 25, Vilnius, (kad. Nr. 0101/0026:396), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  5. Plytinės g. 21, Vilnius, (kad. Nr. 0101/0026:113), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);

Šilumos tinklų statyba numatoma suformuotuose žemės sklypuose adresu:

  1. Vilnius, (kad. Nr. 0101/0013:213), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  2. Vilnius, (kad. Nr. 0101/0013:59), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);
  3. Keramikų g. 2, Vilnius, (kad. Nr. 0101/0027:130), sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami);

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Meysso“, S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas, Andrius Bagdanovas, el. p.: info@meysso.com, tel. +370 623 00883

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB Vilniaus šilumos tinklai, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, info@chc.lt, tel. 1840

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, skiltyje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“.

UAB „Meysso“, patalpose S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas, iš anksto susitarus telefonu  +370 623 00883, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val., iki 2022-12-28 dienos

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-12-28 dienos, 15:00 val., paprastu paštu adresu S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas, el. p.: info@meysso.com, ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-12-28, nuo 15:00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Prisijungimo prie transliacijos nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/85772503655

Meeting ID: 857 7250 3655

 

Atsiuntimui:  Priedai

 

2023-02-01 d.
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą