Skalvos gatvės atkarpos nuo Sūduvos g. iki Dvariškių g. ir Skalvos g. atkarpos ties sklypu, kurio unikalus Nr. 4400-3946-9820 bei Sūduvos g. atkarpos nuo Skalvos g. iki Gaižuvos g. statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Skalvos g., Sūduvos g. ir Gaižuvos g. Vilnius

Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 0101/0101:357, 0101/0101:1378

Dalis sprendinių patenka ir į laisvą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0101:357) pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0101:357) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0101:1378) pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo (kad. nr. 0101/0101:1378) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Simonas Lapėnas, el. p.: simonas.lapenas@srp.lt, mob.: +370 615 43406

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius; el. p.: savivaldybe@vmsa.lt,

tel. nr.: +370 5 2112616

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 250 0605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) interneto svetainėje www.vilnius.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo VMSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. imtinai.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją https://bit.ly/3aeGIFn

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. rugpjūčio 1 d., 16:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-09-09

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.