Sporto paskirties pastato adresu, Žirmūnų g. 1H Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Žirmūnų g. 1H, Vilnius. Žemės sklypų kad. Nr. 0101/0033:770; 0101/0033:82

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Visuomeninės paskirties teritorijos/ Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Kita, Atskirų želdynų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esami statiniai griaunami.

Numatomi statiniai: Lengvosios atletikos maniežas –  sporto paskirtis (7.14);

Automobilių stovėjimo aikštelės – kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Viktoras Gricius; viktoras@implmnt.lt; +370 614 54721

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, Mindaugas.Alekna@vilniausvystymas.lt; +370 643 30392

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Žirmūnų g. 139a-204 (II a.), Vilnius; Mob. Tel. Nr.: +370 614 54721; darbo dienomis – darbo valandomis nuo 13:00 – 17:00

bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Savo pasiūlymus projektuotojui galima teikti nurodytu projektuotojo elektroniniu paštu viktoras@implmnt.lt arba registruotu laišku į projektuotojo buveinę (Žirmūnų g. 139a-204 (II a.), Vilnius) iki 2022-06-14 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Vaizdo transliavimas vyks tiesiogiai, nuoroda http://atletikosmaniezas.zoomtv.lt  2022 m. birželio 14 d. 15:00

 

 

Atsisiųsti priedą

3D modelis: https://arcg.is/15ivOm0