Sporto paskirties pastato Azerų g. 1, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Azerų g. 1, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0158:2417

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pasirtis: Kita, Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Sporto paskirties pastatai (7.14)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Kęstutis Kasperavičius (A1425)

Projekto vadovas/Projekto architektūrinės dalies vadovas

info@studija501.lt,

+37065555770

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Erdmetris“ Vilnius, Salomėjos Nėries g. 73-42, arunas@balzekastennis.lt, +370 651 17407.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius, +37065555770, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu info@studija501.lt iki 2023-02-06

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Suinteresuoti asmenys gali prisijungi per šią nuorodą:

https://meet.google.com/hbn-scmo-aho

 

Data ir laikas: 2023-02-06, 16:00 val.

Susirinkimo metu pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-02-17 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą