Sporto paskirties pastato Girialaukio g. 8, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Sporto paskirties pastato Girialaukio g. 8, Vilniuje, statybos projektas

Statytojas (-ai)
Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) A.A.
Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) G.A.

Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Sporto paskirties pastatas
Paskirtis Sporto
Adresas Vilnius, Girialaukio g. 8
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0115:1001 X: 6074970,1 Y: 586797,5
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų
teritorijos
Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas UAB „Geco architektūros studija“
El. p. gecostudija@gmail.com tel. 869838908
Architektas Aleksandras Lukšas
El. p. asl.architektai@gmail.com tel. +37069844246
Projektuotojo įgaliotas asmuo Aleksandras Lukšas
El. p. gecostudija@gmail.com tel. +37069844246

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Vilnius, P. Lukšio g. 32
Laikas 10-15
Tel. +37069804841

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
El. p. gecostudija@gmail.com
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-02-06

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) Jūs esate pakviesti prisijungti
prie „Microsoft Teams“ susitikimo Pavadinimas: Sporto paskirties pastato Girialaukio g. 8 Vilniuje, statybos
projekto viešinimas Laikas: 2023 m. vasario 6 d., pirmadienis 16:00:00 Rytų Europos žiemos laikas Prisijunkite
prie susitikimo savo kompiuteryje arba mobiliojoje programėlėje

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzhkNTlmOTEtNGQwZS00YTNjLWFlZWItMWZkNzQ1Y2E2OTcy%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%227d2eff64-4d40-4fca-ad9a-4396744aa22f%22%2c%22Oid%22%3a%22c6420e14-9a0b-4b1db033-39ed3fb132b6%22%7d

Data ir laikas 2023-02-06 16:00

Vilnius 3D https://arcg.is/195LzC

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus