Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties Leičių gatvės atkarpos nuo Perkūnkiemio gatvės iki žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0100:1966) statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Leičių g., Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0100:1966

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Susisiekimo komunikacijos- gatvės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Inžinerinis projektavimas“, PV Karolis Mickevičius, karolis@projektavimas.net, +370 1658212

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus  miesto savivaldybės administracija,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. Tel.  (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

  • UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 6913 4700);
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. p.: egle.jonusaite@projektavimas.net; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki  viešo susirinkimo ir jo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2022 m. rugsėjo 30 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą.

Prisijungimo nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/86544910247

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-11-18 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą