Susisiekimo komunikacijų, Lukšinės gatvės Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Lukšinės gatvė, Vilnius. X: 6058075,4Y: 587117,1 (Vilnius – Miesto savivaldybė)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo komunikacijų

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Susisiekimo komunikacijos – Gatvės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algirdas Audzijonis, [email protected], +37067025082

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, tel. (8 5) 211 2616, [email protected]. Savivaldybės vardu projektas rengiamas vadovaujantis 2022-10-03 sutartimi del susisiekimo komunikacijų projektavimo ir statybos / rekonstravimo / remonto darbu atlikimo Nr.

A291-2603/22 su Mindaugu Skaraičiu.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, J. Savickio g. 4, 15:00, +37067025082, nuo 2023.01.24, 09:00 iki 2023.02.10, 16:00 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti el. paštu [email protected] iki 2023-02-10 17:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas 2023.02.10, 18:00, TEAMS platformoje

TEAMS susitikimo nuoroda https://teams.live.com/meet/9460382486003

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-04-06 projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą