Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u.o.k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projekto projektiniai pasiūlymai

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u.o.k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas

 

Statytojas (-ai)

Policijos departamentas prie LR VRM, info@policija.lt, +37070060000

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Bažnyčia

Paskirtis Religinė

Adresas Vilnius, Savičiaus g. 15

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0058:113 X: 6061052 Y: 583212

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos; Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 1094-0512-4012

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas MB Fragment architektai

El. p. office@fragment.lt   tel. +37069327231

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Povilas Čepaitis

El. p. office@fragment.lt   tel. +37069327231

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, J. Basanavičiaus g. 7

Laikas 15:00-17:00 (iš anksto susitarus telefonu)

Tel. +37069327231

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. office@fragment.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-04-30

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQyYThkOTctZTNiNy00YmNjLThjOWEtYTEzZmI0Y2ExZGMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fe79df3-d52c-4faa-83e1-46be190fa557%22%2c%22Oid%22%3a%22efa5039b-a2ed-40b4-9ded-6980a8ee30c0%22%7d

Data ir laikas 2024-04-30 17:00

Projektiniai pasiūlymai 

Atsiųsti priedą nr. 1 priedą nr. 2