Trisdešimt dviejų vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų kvartalo, Baskų g. 80, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Baskų g. 80, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0158:2128 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į. k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

UAB „KALNĖNŲ IDĖJOS“, direktorius Paulius Dubickas vytautas@urbanarchitects.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects“, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2022 m. gruodžio 05 d., suderinus laiką +37062233777

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. gruodžio 05 d. el. paštu: info@urbanarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Teatro g. 5, Vilnius. Data: 2022-12-05 16:00 val.

Nuotolis prisijungimas: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTkxODc4MTctZjUxNy00YjZlLTgwYTAtOGE4MzgwNzdmNWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22796e5ac1-28e8-46dd-adba-47e488616b87%22%2c%22Oid%22%3a%22712ac31a-d8f5-46a0-992a-8d9e7825dadd%22%7d

Posėdžio ID: 346 128 813 29. Slaptažodis: 8TTqDv

Programa, kuria bus transliuojama: Microsoft Teams

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą