TRIUKŠMO SLOPINIMO SIENUTĖS (8.6) PRIE OSLO G., VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Oslo g. ties Architektų g., Jonažolių g. ir Palaimos g.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Susisiekimo komunikacijos – gatvės.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, kiti transporto statiniai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Jonas Treinys, tel. +370 600 25404, el. paštas: jonas.treinys@vplanas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt; tel. (8~5) 2112136.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti:

UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, Vilnius, patalpose, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00.

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu iki 2022 m. gegužės 18 d. ir viešo susirinkimo metu UAB „Vilniaus planas“ el. p.: jonas.treinys@vplanas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks 2022 m. gegužės 18 d. 16.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Vaizdo transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/oslo-sienute

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2022-06-03

Po viešo svarstymo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą