ŪKINIO PASTATO (Unikalus Nr. 1094-0394-5020) TUPUTIŠKIŲ G. 70, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Tuputiškių g. 70, Vilnius. Žemės sklypo kadastro nr.: 0101/0062:42.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosio teritorijos. Naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamo ūkinio pastato paskirtis – 7.17 pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėse www.vilnius.lt .

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 17:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

susirinkimas organizuojamas virtualioje erdvėje per GOOGLE MEET platformą, prisijungimo  nuoroda: https://meet.google.com/dhw-xowx-xgk , 2022 m. rugsėjo 16 d. 17:00.

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

 

2022-10-05 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą