Uždaro tipo teniso kortų pastato, Telšių g. 17, Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Vilnius, Žirmūnų g. 67A (skl. kad. Nr. 0101/0071:455)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Sporto

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „ARTEX“ studija, PV Gintautas Balkė, gintautas@artex.lt, +370 698 020 98

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas
Vilnius, Žirmūnų 67A, tel.: +370 698 020 98, 10:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2022-07-12, 15:00 val.
Raštu – Vilnius, Žirmūnų 67A, UAB „ARTEX“ studija
El. p. gintautas@artex.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda
UAB „ARTEX“ studija, Žirmūnų g. 67A, Vilnius.
Viešinimo data ir laikas: 2022 liepos 12 d. 15:00-16:00 val.
Meet ID: 886 5843 9767 Slaptažodis: 156688

https://us06web.zoom.us/j/88658439767?pwd=RXdGdnRBaXRxUjE4MUdRS0Y5M3JEQT09

 

Atsisiųsti priedą