Vandentiekio ir nuotekų tinklų SB “Renetas” ir SB “Kalnakasyba”, Vilniaus m. statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Balsių Sodų 1-oji, Balsių Sodų 2-oji, Balsių Sodų 3-ioji, Balsių Sodų 5-oji g., Krakiškių g., Žaliųjų Ežerų g., Žynių g., Vilnius;

Žemės sklypas, kadastro numeris 0101/0131:825.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

  1. Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
  2. Žemės sklypas, kadastro numeris 0101/0131:825 – kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Infrastruktūros inžinerija”. Projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, el. paštas renaldas@225.lt, tel. +370 699 15225.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, 19118.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB “Infrastruktūros inžinerija”; Gerosios Vilties g. 38, Vilnius; Tel.: +370 612 40644. Darbo dienomis 7.00 – 15.45 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-02-14.

Pašto adresas korespondencijai: UAB “Infrastruktūros inžinerija“ Gerosios Vilties g. 38, LT-0343, Vilnius; arba elektroniniu paštu: raimundasinfra@yahoo.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. vasario 14d., 15:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA0ZWY1YTQtYjI4OC00MjJjLWE0NzMtN2ExYWFkNWIzZTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2022-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą