Vandentiekio tinklo ties Aukštaičių g. 4, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Aukštaičių g., žemės sklypo kad. Nr. 0101/7001:3

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirtis – vandentiekio tinklai

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita; būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Karosas, el.p. info@nitprojektai.lt; tel.Nr. +37061155541

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Naujasis Užupis, Vilnius, Aukštaičių g. 7, el.p. a.lazdauskas@darnugroup.lt; tel.Nr. +37068725526

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-06-20, adresu Vilnius, A. Goštauto g. 8-401, 17.00 val., tel.Nr. +37061155541

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti raštu: A. Goštauto g. 8-401, Vilnius; el.p. info@nitprojektai.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-06-20.

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus vyks nuotoliniu būdu 2022-06-20 17:00 val.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmM4MWIyY2MtZTMwZi00MzI2LWI0ZGMtZDVjMTFjMTgwYWRi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522a98e138a-6cf4-4546-b925-9aaf8540edd5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e01a9787-8fb8-4fa8-97f7-f462bb4a3108%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2dd51af9-5829-4d6d-8082-b92770363944&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.