Vandentiekio tinklų Vilniaus Vingio vandenvietėje M.K.Čiurlionio g. 116, Vilniuje rekonstrukcijos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypas kad. Nr. 0101/0052:385, adresas: M.K.Čiurlionio g. 116, Vilnius,

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypas kad. Nr. 0101/0052:385: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai

Statinio tipas:

Vandentiekio tinklai (9.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“ projekto vadovas Dainius Čepurna, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius.

El. pašto adresas: dainius@unitectus.lt; tel. nr. +370 5 2610147;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VINGIO TURTAS, UAB, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, tel. nr. +370 5 2488033, el. pašto adresas: vingis@akropolis.lt;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektu galima: UAB „Unitectus“ patalpose, Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2610147, 2022.12.27 – 2023.01.10 laikotarpyje darbo dienomis, nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (dėl susitikimo susitarti iš anksto), taip pat tinklalapyje www.vilnius.lt;

Stendas prie planuojamos teritorijos bus sumontuotas 2022.12.27, ir demontuotas 2023.01.10.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo pradžios siunčiant paštu ar pristatant adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, UAB „Unitectus“ biuras arba e-paštu: dainius@unitectus.lt; Pasiūlymus teikti raštu ir žodžiu taip pat bus galima ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas 2023.01.10 17:00val. nuotolinės tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:

http://VingioVand.zoomtv.lt  (transliacijos metu bus galima užduoti klausimus gyvai, tiesiogiai eteryje).

 

Atsiuntimui: Priedas

 

2023-02-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.