Vienbučio gyvenamojo namo (6.1) Uosių sodų 3-ioji g. 9, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Uosių sodų 3-ioji g. 9, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0036:1160 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pasatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Uogintas, e.p.: [email protected], tel. 867610676.

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181, Vilnius. Tel. 867610676. Darbo dienomis  09.00-17.00 (iš anksto susitarus telefonu) iki 2022.01.07.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  [email protected] , iki 2022.01.07.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas bus vykdomas 2022-01-11, 16:00 nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Nuoroda į susirinkimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM4MWY0NTEtN2U4Yy00Njg2LTgxMDYtYjNhODc3MWIxNjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%22a84020a3-a349-4bc8-8144-4b8647b21292%22%7d

 

Atsisiųsti priedą

2022-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą