Vienbučio gyvenamojo namo, Dailidžių g. 20A, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Vienbučio gyvenamojo namo, Dailidžių g. 20A, Vilnius, statybos projektas

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) M.S.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) E.S.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Vienutis gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Adresas Vilnius, Dailidžių g. 20A

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0044:0002 X: 6062071 Y: 584790

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas MB studija „Kaparchitektai“

El. p. andrius@kaparchitects.lt   tel. 863001533

 

Architektas Arūnas Gardauskas

tel. +37065503699

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Smolensko g. 10D-16

Laikas Nuo 10-17 val., darbo dienomis. Pietų pertrauka 13-14 val. Atvykimo laiką derinti iš anksto

Tel. +37063001533

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu Vilnius, Smolensko g. 10D-16

El. p. info@kaparchitects.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-06-06

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmNmQyZDEtOGEzZC00NDliLTkwNjctM2RjNTg2MDJlZTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223aa16f35-06c3-48d5-81d1-9f5402e03189%22%2c%22Oid%22%3a%2242352c36-fae3-4369-94f6-292b49accd10%22%7d

Data ir laikas 2024-06-06 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai 

Atsisiųsti priedą 1

Projektinių pasiūlymų 3D modelis