Vienbučio gyvenamojo namo dalies Lenktoji g. 7, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lenktoji g. 7, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0031:424 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamasis namas. Pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +370 686 04554

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. M., Pušų g. 20-1, Vilnius labaland@gmail.com, tel: +370 686 04554

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lenktoji g. 7, Vilnius, tel.: +370 686 04554, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +370 686 04554, iki 2022-11-16 16.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją:

Viešas susirinkimas vyks 2022-11-16 nuo 16.00 iki 17.00 val.

https://us04web.zoom.us/j/79537696092?pwd=JbCnEUvUOPyaXNaAO8zoyFYH5keyS8.1

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

2023-02-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsiųsti priedą