Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Lauksargio g. 53, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Lauksargio g. 53, Vilnius (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0013:249)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Gyvenamosios teritorijos, Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis – gyvenamoji, Vienbutis gyvenamasis namas (6.1)

Paskirtis – pagalbinio ūkio, Pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Architektūros laboratorija; Paulius Vroblevičius; p.vroblevicius@gmail.com; tel. +37069874512

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. Č.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Verkių g. 5, Vilnius; tel. +37069874512; (iš anksto susitarus) d. d. 9.00-18.00val. iki 2023-01-25

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB Architektūros laboratorija, Verkių g. 5, Vilnius; p.vroblevicius@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks gyvai, Antakalnio seniūnijos patalpose

Antakalnio g. 17, Vilnius. 2023-01-25   15:00 val. (Antakalnio seniūnijos salėje)

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

 

2023-03-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.