Vienbučio gyvenamojo namo Nugalėtojų g. 34, Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Nugalėtojų g. 34, Vilniaus m. Kad nr. 0101/0013:149

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

[6.1.] gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „MŽ PROJEKTAI“, PV Mindaugas Žvinys,  Atestato Nr.A1583, mindaugas.zvinys@gmail.com, tel.+370 687 90987

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.K

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. +37061454160, iki 2022 birželio 22d., 10-17val.,

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el. paštu info@mzprojektai.lt arba raštu adresu UAB „MŽ projektai“

Konstitucijos pr. 4a 09308 Vilnius,  iki viešo susirinkimo pradžios.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-06-22, 17:10 val. nuotolinės transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae9gRc9-3k2xfDfEZmSsK0Hd8-oDjW6hiEXeG5fV3S_I1%40thread.tacv2/1653625290804?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-07-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą