Vienbučio gyvenamojo namo paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą Stalių g. 4 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Stalių g. 4, Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0044:276

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos

Esamas naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Izovoltas“

el. paštas: izovoltas@izovoltas.com

tel.:                8 5 2332938

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektavimo įmonės patalpose:   Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                 2019-06-12

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                        g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab.

Laikas:          2019-06-13                         17:00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-06-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.