Vienbučio gyvenamojo namo Paupio g. 16, Vilniuje, dalies patalpų paskirties keitimo į maitinimo paskirtį projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Paupio g. 16, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:104.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Pastato pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – (6.1.) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. Dalies patalpų numatoma paskirtis – (7.5.) maitinimo paskirties patalpos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Vaidotas Tinteris, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 687 45942.

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com  iki 2021 m. gruodžio 29 d. 17:30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 

susirinkimas organizuojamas virtualioje erdvėje per GOOGLE MEET platformą, prisijungimo  nuoroda: https://meet.google.com/yvf-ooob-dgp   , 2021 m.  gruodžio 29 d. 17:30.

 

Atsisiųsti priedą.

2022-01-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą