Vienbučio gyvenamojo namo Rudausių g. 81, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Statinio statybvietės adresas: Vilnius, Rudausių g. 81

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0007:2579

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Mėgėjų sodo žemės sklypai

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

MB „Neue architektūra“, Vilnius, T. Ševčenkos g. 16K, el.p. hello@neue.lt , mob. nr. +370 693 53242

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

  1. M. ir J. J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Adresas: Vilnius, T. Ševčenkos g. 16K

Telefono numeris: +370 693 53242

Laikas: 10.00-17.00 iš anksto susitarus

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu: Vilnius, T. Ševčenkos g. 16K

El. paštu: hello@neue.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2022-09-29

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 17:00 val.

 

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZjODFkMmEtMTliOC00NGRkLTk2YWUtZmZlMjc4ZjI4M2Y4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc3fd656-7e7e-47e3-8d65-da447e602684%22%2c%22Oid%22%3a%2236d0054b-da9e-46cd-a018-54addb8615d8%22%7d

 

Atsisiuntimui: Priedas

2022-10-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą