Vienbučio gyvenamojo namo Saulės g. 14, Vilnius. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Saulės g. 14, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0043:73.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, Kumelių g. 6-101, Kaunas, direktorius G.Natkevičius, el. paštas info@natkevicius.lt, tel. nr. +37069825478. Pastato architektai – G.Natkevičius, T.Jokubauskas, A.Rimšelis.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Z., N.Z.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai patalpose, Kumelių g. 6-101, Kaune, 10 darbo dienų po pranešimo paskelbimo, 09:00÷18:00 val.

(kontaktinis tel. nr. susitarimui dėl susitikimo +37069825478). Taip pat, projektiniai pasiūlymai skelbiami Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu adresu UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, Kumelių g. 6-101, LT-44281 Kaunas, arba elektroniniu paštu info@natkevicius.lt. Teikdami pasiūlymus nurodykite fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą bei informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus, galima teikti iki 2022 m. spalio mėn. 28 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. spalio mėn. 28 d. 16:00 val.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDExYTEwNTktOGNmYi00NGNmLTliZGEtYWM4NmRhOWQ5ZDEx%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%2241d0febf-ad19-4142-b490-07ec0ecaf30a%22%2c%22Oid%22%3a%227f837c5c-33a9-4b66-ad51-2bd9868f24df%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/09vDL01

2022-12-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą