Vienbučio gyvenamojo namo Smilgų g. 2, Vilnius. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Smilgų g. 2, Vilnius. Skl. Kad. Nr. 0101/0012:426

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Alvydas Šeibokas mob.: +370 698 35534, el.paštas: vivaskaite@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S.S, J.S

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius, tel.: +370 698 35534, iki 2022-12-28  darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir savivaldybės interneto svetainėje: www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-12-28 imtinai. Teikti raštu Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius, el.paštu: vivaskaite@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks Vilniaus miesto savivaldybės patalpose , Konstitucijos pr. 3  216 kabinete Vilniuje, 2022-12-28   nuo 16:00 iki 17:00

Atsiuntimui: Priedas

2023-01-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Priedas