Vienbučio gyvenamojo namo Stasio Lozoraičio g. 55, Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) L. A.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Vienbutis gyvenamasis namas

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Adresas Vilnius, Stasio Lozoraičio g. 55

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0157:1303 X: 6060869 Y: 589553

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-0265-1542

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas MB ARCHIPOLIS

El. p. info@archipolis.lt   tel. 869931344

 

Architektas Mantas Volbekas

tel. 869931344

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Lvivo g. 7

Laikas Darbo dienomis 11-15

Tel. +37069931344

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@archipolis.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-08-22

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JhZmYxMmQtOTlhYS00YzZjLThmZDUtN2EyMTRjZmExMjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Data ir laikas 2023-08-22 16:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-09-13

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą