Vienbučio gyvenamojo namo (Unikalus Nr. 1095-8007-7014) Vilniuje, Jūratės g. 13,rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Vilnius, Jūratės g. 13 (kad.nr.: 0101/0045:197).

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas –  gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Vienbutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Studija „HEIMA“, MB, Smėlio g. 11-24, Vilnius, Tomas Vaičiulis (atestato Nr. A2145), mob. tel.: +37067097636, el. paštas: tomas@heima.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

adresu T.Ševčenkos g. 16K, Vilnius; +37067562505; iki 2022-08-02, dienos metu nuo 11.00 val. iki 16.00 val.; https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu T. Ševčenkos g. 16K, Vilnius ir el. paštu: gabriele@heima.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks: Antakalnio g. 17, Vilnius, Antakalnio seniūnijos pastate (administracija nukreips į salę) ; 2022-08-02;  15 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2022-08-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Atsisiųsti