Vienbučio gyvenamojo namo Upelio g. 26, Vilniaus m., statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Upelio g. 26, Vilniaus m. Kad nr. 0101/0070:308

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

[6.1.] gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 UAB „MŽ PROJEKTAI“, PV Mindaugas Žvinys,  Atestato Nr.A1583, mindaugas.zvinys@gmail.com, tel.+370 687 90987

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

B. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. +37061454160, iki 2022 gegužės 02d., 10-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el. paštu info@mzprojektai.lt arba raštu adresu UAB „MŽ projektai“

Konstitucijos pr. 4a 09308 Vilnius,  iki viešo susirinkimo pradžios.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2022 gegužės 2d., 17.10-18.10val. nuotolinės transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZs7iqAWnsETmOfkwz_tPlroDK_OpWRtxxEdmpTKypwo1%40thread.tacv2/1648635513195?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-06-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Upelio g. 26 PP e.d.n.