Vienbutis gyvenamas namas. Smilgų g. 24, Vilniuje. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Smilgų g. 24, Vilnius (sklypo kad. Nr. 0101/0012:487)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai – pagal STR 1.01.03:2017 p.6.1

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rūta Surdokienė, studio@balticarchitects.com, +37068667550

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vytauto g. 15, Trakuose, darbo dienomis 10.00 – 17.00 val., iš anksto susitarus tel. +37068667550

bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. paštu studio@balticarchitects.com iki 2022-09-09 15:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda:

Laikas: 2022-09-09 15:00 val.

https://us04web.zoom.us/j/73067489509?pwd=sKDnttna5eNo1atEL84NIE-f2KIPSG.1
Meeting ID: 730 6748 9509
Passcode: vk6fBL

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2022-09-26
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą