Vienbutis gyvenamasis namas, Bajorų Sodų 4-oji g. 5, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS, BAJORŲ SODŲ 4-OJI G. 5, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) S.P.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) V.P.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

Paskirtis Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Adresas Vilnius, Bajorų Sodų 4-oji g. 5

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0009:217 X: 6069655 Y: 580073

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Žemės ūkio paskirties žemė, Mėgėjų sodo žemės sklypai

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-0865-5048

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas MB “Vilniaus Architektai“

El. p. studija@vilniausarchitektai.lt   tel. 81547303

 

Architektas Mantas Žvybas

tel. 861547303

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo, architektė Gabrielė Seneckytė

El. p. gabriele@vilniausarchitektai.lt   tel. +37061571262

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, A. Mickevičiaus g. 7A

Nuoroda https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Laikas 10-16 val. darbo dienomis, suderinus laiką telefonu

Tel. +37061571262

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. gabriele@vilniausarchitektai.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-06-27

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkxM2QwZDQtNzg5MC00ZDQ3LWIwNTItYWYzNmQ3MjUwYWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22843d6b74-e5fe-4785-b27b-e8c72a956b71%22%2c%22Oid%22%3a%229bc84719-ddc4-47f2-b25b-8c0709685893%22%7d

Data ir laikas 2024-06-27 15:00

Kita informacija

ID: 380 663 069 242 Kodas: yyiaDe

Prašome nenaudoti savo atvaizdo ir neskelbti žodžiu visiems asmeninių duomenų, vardus, pavardes ir kontaktus prašome pateikti žinute susirinkimo metu, arba el. paštu gabriele@vilniausarchitektai.lt

Projektiniai pasiūlymai 

Atsiųsti priedą