Vienbutis gyvenamasis namas, Geryčių g. 76, Vilnius. Statybos projektas, projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Geryčių g. 76, Vilnius; Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0167:4374 

 

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamoji (6.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Architektūros laboratorija, Verkių g. 5, Vilnius

Įgaliotas atstovas arch. Paulius Vroblevičiusp.vroblevicius@gmail.com    +37069874512 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I.Z.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB Architektūros laboratorija, Verkių g. 5, Vilnius   tel. +37069874512

(iš anksto susitarus) d.d. 9.00-18.00val. iki 2022-08-01

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB Architektūros laboratorija, Verkių g. 5, Vilnius; p.vroblevicius@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks Vydūno g. 20, Vilnius; 2022-08-02   15.00val. (Pilaitės seniūnijos posėdžių salė)

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Pastato 3D modelis