Vieno buto gyvenamojo namo Meškeriotojų g. 1B, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Meškeriotojų g. 1B, Vilnius, kad. Nr. 0101/0011:315;

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas – skirtas gyventi vienai šeimai;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Margarita Kaučikaitė, jbajorunaite@gmail.com, 8 652 49856;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), d.d. nuo 10:00 iki 16:00 val.,

tel. Nr. 8 654 249856,

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: jbajorunaite@gmail.com, tel. Nr. 8 652 49856

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-09-21 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu jbajorunaite@gmail.com. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhhY2U0NDItYTgwMy00YmM3LWExZDktNGY0ZWZkM2QxNzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%220ba40050-c4b1-40ca-9147-363d7a44a6a1%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą