Vieno buto gyvenamojo namo Valakupių g. 39, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Valakupių g. 39 (kad.nr. 0101/0011:37 Vilniaus m. k.v.)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gyvenamasis vieno buto pastatas 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektūros studija „Plazma“, UAB, projekto vadovas Rytis Mikulionis, el.p. info@plazma.lt  tel. : +370 612 23170

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.Ž.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Architektūros studija „Plazma“ patalpose, T.Ševčenkos g. 16A, Vilniuje, tel.: +370 612 23170

Susipažinimo laikas (susitarus iš anksto) darbo dienomis iki 2023-01-05, 10:00 – 17:00 val., viešo susirinkimo dieną – 2023-01-06 iki 12:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-06, el. paštu info@plazma.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023-01-06  16:00

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/85153452580?pwd=VFRHc2Y2d2lkcjE3V0dFbUdhUU9vUT09

 

Atsiuntimui: Priedas

 

2023-01-26 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą