Viešbučio ir gyvenamųjų namų Sodų g. 23, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Sodų g. 23, kad. Nr. 0101/0057:253

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 Komercinės paskirties objektų teritorijos

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama:  Administracinė, garažų

Būsima: Viešbučių, Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rimantė Vaitekonytė-Mačiulienė; rimante@aketuri.lt; tel. +37065644600

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Statpromas“, Jankiškių g. 16, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Raugyklos g. 3-1, Vilnius; iki 2022-10-17 d. (I-V d.d. nuo 9 iki 17 val.). Prašome iš anksto susitarti dėl atvykimo datos ir laiko tel.:  +37065644600 bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-10-17 d. adresu Raugyklos g. 3-1, Vilnius, arba el. paštu: rimante@aketuri.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2022-10-17, laikas 16.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE2NDU2MjMtODdhNS00OTFmLTg2NDg[…]2c%22Oid%22%3a%227462ff13-d8de-40e4-9f73-1e8897b4052b%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

3D modelis https://arcg.is/1qyfTz0