Viešbučių paskirties pastato 7.1. (svečių namų su gyvenamosios paskirties patalpomis), Panerių g. 49, Vilniuje, statybos projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panerių g. 49, Vilnius, (skl. kad. nr. 0101/0055:91)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Viešbučių paskirties pastatas (7.1) (Svečių namai su gyvenamosios paskirties patalpomis)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SP architektų grupė“, arch. Saulius Pamerneckis, [email protected], tel.: +370 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Stamecha“, Panerių g. 49, 03202 Vilnius, [email protected], +370 612 06014

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Liepyno g. 25A, I aukštas, UAB „SP architektų grupė“, tel.: +370 698 32288. Susipažinimo laikas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. (susitarus iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2022-03-18 d. 17:00 val. elektroniniu paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo

transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84541416368

2022-03-18 d. 17:00 val.

 

Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/OzSqG

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-04-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą