Viešbučių paskirties pastato Panevėžio g. 21A, Vilnius, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panevėžio g. 21A, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0071:355

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: Kita, Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirties keitimas iš Prekybos paskirties pastato (7.3) į Viešbučio paskirties pastato (7.1)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 501 architects, MB; Martynas Norvila, info@studija501.lt, +37065555770

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius, +37065555770, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu info@studija501.lt iki 2022-02-15 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešojo susirinkimo metu bus aptariami Panevėžio g. 21A ir Dzūkų g. 35B rekonstravimo projektai. Suinteresuoti asmenys gali prisijungi per šią nuorodą:

https://meet.google.com/xne-pgzd-jmv

 

Data ir laikas: 2021-02-15, 16:00 val.

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašome parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Susirinkimo metu pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso įrašas.

 

Atsisiųsti priedą.