Viešbučių paskirties pastato Rodūnios kel. 8, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rodūnios kel. 8, Vilnius

Žem. Skl. Kad. Nr.: 0101/0080:248

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita:

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Viešbučio paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „TOPHAUS“;

PV Vidas Vaksmanas,

Mindaugas Jončas;

mindaugas@tophaus.lt

+370 620 95222

 

Projektinių pasiūlymų autorystė

UAB „TOPHAUS“:

PV Vidas Vaksmanas         info@tophaus.lt

Arch. Mindaugas Jončas    mindaugas@tophaus.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Bendra JAV-Lietuvos įmonė „ADELITA“, UAB, įm. k. 110488378

Rodūnios kel. 8-1, LT-02187 Vilnius

turtas@airinn.lt

+370 686 16753

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Maironio g. 36-1, Kaunas;

+370 620 95222;

Pirmadienis-Penktadienis 08:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-04-14 šiais būdais:

Raštu, adresu: Maironio g. 36-1, Kaunas;

Elektroniniu paštu: mindaugas@tophaus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. Balandžio 14 d., 17:30 val.;

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, prisijungiant šiuo internetiniu adresu:

https://bit.ly/3isWaOC

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.