Viešbučių paskirties pastato Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Viešbučių paskirties pastato Slucko g. 8B, Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

UAB „Tvari plėtra“, 860001177

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Viešbutis

Paskirtis Viešbutis

Adresas Vilnius, Slucko g. 8B

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0032:720 X: 6062867 Y: 582800

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-5631-4040

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Architektas Sigita Lapienytė

El. p. sigita.lapienyte@yahoo.com   tel. 865929324

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Sandra Paškevičienė

El. p. sp@2bricks.lt   tel. +37069093033

 

Projektuotojas MB „2 Bricks“

El. p. info@2bricks.lt   tel. 868724672

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 21A

Nuoroda https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Laikas darbo dienomis 9.00-17.00 val. susitarus iš anksto tel. +37069093033

Tel. +37069093033

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. info@2bricks.lt

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-05-26 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJmZjQxMzAtYTAzMC00ZTBiLWIxMmUtMjlkNjg4NTFmYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c555c30-6c67-4d77-b15b-69bf626aeaeb%22%2c%22Oid%22%3a%22521c7690-71e9-4b67-9fc8-fbed45477051%22%7d

Data ir laikas 2023-05-29 d.  17:00 val. 

 

Projektiniai pasiūlymai 

atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2

3D https://arcg.is/HyHGv

 

2023-10-18 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą Nr. 1, priedas Nr. 2, priedas Nr. 3