Viešbučių paskirties pastato Smolensko g. 5, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Smolensko g. 5, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0055:49 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: administracinės, gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties pastatai

Numatoma: viešbučių paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovė Sandra Paškevičienė, sp@2bricks.lt, +37069093033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Protingi verslo sprendimai“, įmonės kodas 302904188, adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, eliza@balticam.lt, +370 655 73323

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37069093033, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki 2022 m. balandžio 11 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: info@2bricks.lt iki 2022 m. balandžio 11 d. 15.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 11 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyYmFlZGEtY2FjOS00Mzk2LWFhNjctZjY0MDExMThhMGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/4TeC00

Projektiniai pasiūlymai: atsisiųsti priedą.