Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Marijampolės g. 4, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Marijampolės g. 4, Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) I.Š.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) J.S.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Svečių namai

Paskirtis Poilsio   Būsima paskirtis Svečių namai

Adresas Vilnius, Marijampolės g. 4

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0056:153 X: 6060126 Y: 582073

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 1097-4009-2014

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas R. Mažeikaitės I. į. „Mažasis atriumas“

El. p. matriumas@gmail.com   tel. +37061569141

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Šv. Mykolo g. 4-4

Laikas darbo dienomis, 15:00-17:00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Tel. +37061569141

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu el. paštu

El. p. matriumas@gmail.com

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-10-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjFhZDUwN2UtNjliNy00NGVmLTkzMDYtMjFmNjFhODI3NGUy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Data ir laikas 2023-10-03 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 Priedą  2 Priedą  3 Priedą