Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Marijampolės g. 4, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Marijampolės g. 4, Vilniuje, rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) I.Š.

Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) J.S.

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Svečių namai

Paskirtis Poilsio   Būsima paskirtis Svečių namai

Adresas Vilnius, Marijampolės g. 4

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0056:153 X: 6060126 Y: 582073

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 1097-4009-2014

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas R. Mažeikaitės I. į. „Mažasis atriumas“

El. p. [email protected]   tel. +37061569141

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Šv. Mykolo g. 4-4

Laikas darbo dienomis, 15:00-17:00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Tel. +37061569141

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu el. paštu

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-10-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZjFhZDUwN2UtNjliNy00NGVmLTkzMDYtMjFmNjFhODI3NGUy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Data ir laikas 2023-10-03 17:00

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 Priedą  2 Priedą  3 Priedą